Nieuws

Ouderensoos


24 februari 2019

Al bijna vijf jaar komen iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur ouderen  bij elkaar bij Beneman  in de Schoppe voor een gezellige ochtend. Bent u nog niet bekend met de soos? kom eens kijken of  het wat is voor u. Sommigen gaan kaarten anderen willen liever rummikuppen of gewoon gezellig bij elkaar zitten om…
Lees verder

Lees verder...

Vrijdag 8 maart is er bij Cafe Overkamp weer de jaarvergadering van het Kermiscomite. De aanvang is 20.00  . Dit jaar hebben we enkele interessante nieuwtjes , zetten we een vrijwilliger in het zonnetje en word weer de film vertoond van de Kermis van afgelopen jaar. Komt allen dus!! Mvg het Kermiscomite.      …
Lees verder

Lees verder...

Bijeenkomst VCV  21-1-2019 Zaal Beneman Er waren 57 dames aanwezig   Madelon Misasa, Nienke Wolsink Coördinators Home-Start Oost-Gelre/Berkelland en Dorien Luesink Coördinator InHuis Steungezinnen kwamen uitleg geven over een voor ons nog onbekend onderwerp. Ook al bestaat Home-Start al 20 jaar in de Achterhoek.   Home-Start De 80 Vrijwilligers van Home-Start Achterhoek bieden gezinnen met…
Lees verder

Lees verder...

Woonbehoefte onderzoek Vragender 2019 Zoals bekend zijn er momenteel weinig woningen beschikbaar in Vragender. De Eschrand zit vol en sporadisch komt er een bestaande woning vrij. Het is ook bekend dat een relatief grote groep jongeren graag in Vragender wil blijven wonen, wat natuurlijk goed is voor ons dorp en de leefbaarheid. Momenteel zitten we…
Lees verder

Lees verder...

blad 1 brief gemeente Oost Gelre, deelname Leefsamen [18001] Vragenders Belang ondersteunt dit project van gemeente Oost-Gelre, voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wilfried Spijkers.

Lees verder...

Aanmelden peuters peuterspeelzaal Ons Heuksken in Vragender 2019-2020 In de week van 4 februari  organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldingsweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar 2019-2020 gaan instromen. Plaatsing Kinderen kunnen worden geplaatst vanaf 2…
Lees verder

Lees verder...

Vragenders Belang is samen met gemeente Oost-Gelre bezig met het ontwikkelen van een woningbouwlocatie in Vragender. Als belangenvereniging willen wij graag weten wie er op zoek is naar een woning in Vragender. Wanneer u interesse heeft in een bestaande of nieuwbouwwoning verzoeken wij u de bijgevoegde document in te vullen en deze te mailen naar…
Lees verder

Lees verder...

Gezellige V.C.V. Kerstavond 13 dec 2018.   De door het eendags bestuur georganiseerde kerstavond is gezellig verlopen, met een goede opkomst van 85 leden. De meegebrachte spullen voor de voedselbank werden op tafel verzameld. Bij binnenkomst werd er aan alle personen een vragenformulier gegeven, met het verzoek deze in te vullen. Bij het invullen ontstond…
Lees verder

Lees verder...

Verslag Apotheek Alphega VCV 14 november 2018 De avond wordt gepresenteerd door de heer Buunk. Diny heet iedereen van harte welkom en Monique opent met een gedicht. De heer Buunk geeft aan de hand van sheets een presentatie van de werkzaamheden van de Apotheek wat bestaat uit een team van 14 mensen. Apotheek Alphega is…
Lees verder

Lees verder...

Op vrijdagavond 14 december a.s. viert Vragenders Belang haar 40-jarig jubileum vanaf 20.30 uur in MFA De Bult in Vragender. Leden en andere belanghebbenden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 

Lees verder...