Vragenders Belang

Vragenders Belang is een belangenvereniging die opkomt voor de belangen van de inwoners van Vragenders. VB maakt zich hard voor de burgers om met name de veiligheid en leefbaarheid in ons dorp te waarborgen.

Voorbeelden hiervan zijn o.a. de bemiddeling tussen de burgers en de Gemeente Oost Gelre om nieuwbouw woningen te realiseren, verkeersveiligheid te waarborgen en zorgen voor een leefbaar dorp. Enkele voorbeelden zijn het behoud van de basisschool en ouderensoos.

Dit dmv zoveel mogelijk samen te werken met andere verenigingen en partijen.

Iedere inwoner van Vragender kan lid worden van Vragenders Belang. Met de binnengekomen contributies probeert Vragenders Belang de belangen van de burger zo goed mogelijk te behartigen.

Bestuur

Het bestuur van Vragenders Belang bestaat uit 9 personen. Het huidige bestuur bestaat uit de personen:

Voorzitter: Bob Lageschaar
Secretariaat: Sjoukje Aalbers
Penningmeester: Moniek Hahné
Algemeen bestuursleden: Annemarie te Kronnie, Bernard Lageschaar, Christiaan Boschker, Laurens Lageschaar, Robert Leemreize, Wilfried Spijkers

Lidmaatschap Vragenders Belang

Vragenders Belang privacy statement